Ekshumacje

Ekshumacje są w niektórych przypadkach przykrą dla rodziny zmarłego koniecznością, ale jeśli wymagają dokonania tej procedury ważne okoliczności, wykonuje się je zgodnie ze ściśle określonymi przepisami prawa. Wydobycie zwłok z kwatery cmentarnej reguluje rozporządzenie ministra zdrowia, dotyczące przechowywania zwłok i szczątków. W tym akcie prawnym zawarte są wszystkie warunki, które muszą zachować instytucje wykonujące ekshumacje.

Kto i kiedy może zażądać przeprowadzenia ekshumacji zwłok?

Właściwymi organami uprawnionymi do podjęcia decyzji o ekshumacji są funkcjonariusze prokuratur oraz sądy w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa. Przeprowadzenie ekshumacji może także być dokonane na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok lub w przypadku zajęcia cmentarza na inny cel. W takich przypadkach zgodę na procedurę musi wyrazić właściwy inspektor sanitarny.

Ekshumacje są dopuszczalne z reguły w okresie od 16 października do 15 kwietnia, we wczesnych godzinach porannych, ale jeśli zachodzą ważne przesłanki, prokuratura może wydać postanowienie o przeprowadzeniu ekshumacji w innym terminie. Każda procedura wyjęcia zwłok odbywa się pod nadzorem powiatowego inspektora sanitarnego.

Jakie warunki muszą być spełnione podczas wykonywania ekshumacji?

Warunki przeprowadzania ekshumacji są ściśle określone rozporządzeniem w sprawie przechowywania zwłok i szczątków i odbywają się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.

Osoby, które bezpośrednio wykonują czynności wydobywania i zabezpieczania szczątków powinny stosować środki ochrony osobistej, takie jak rękawice, maski oraz stosowną odzież ochronną. Jeśli chodzi o osoby uczestniczące w ekshumacji, a nie biorące bezpośredniego udziału w pracach, powinny one stosować środki ostrożności określone przez nadzorującego inspektora sanitarnego.

Specjalne zarządzenie dotyczy sposobu składowania oraz zabezpieczania ziemi wydobywanej z grobu. Tę ziemię umieszcza się na specjalnie przystosowanej, nieprzepuszczalnej macie, która ma za zadanie zabezpieczyć ją przed wilgocią. Mata powinna być mocna i wytrzymała.

Na jakich zasadach odbywają się ekshumacje?

Wszystkie ekshumacje są prowadzone zgodnie ze ściśle określonymi zasadami, które decydują o sposobie postępowania w konkretnych przypadkach.

Jeśli od momentu pochowania ciała nie upłynęło jeszcze 20 lat, pochowaną osobę wydobywa się w grobu wraz z trumną, którą umieszcza się w szczelnej skrzyni wewnątrz obitej blachą. Natomiast, jeżeli ekshumacja dotyczy osoby pochowanej więcej niż 20 lat wstecz, wydobyte szczątki wraz z resztkami trumny zostają umieszczone w zwykłej nowej trumnie.

Ponowny pogrzeb odbywa się poprzez niezwłoczne wydobycie trumny ze skrzyni i umieszczenie jej w grobie oraz zasypanie ziemią pochodzącą z tego grobu.

ekshumacje

Wszystkich Świętych 2024r.

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

ekshumacja

Nowości na blogu

Transmisje on-line z pogrzebów

Transmisje on-line z pogrzebów

W obecnych czasach można napotkać pewne problemy, które są związane z uczestnictwem w różnego rodzaju ceremoniach, a w tym między innymi ceremonii pogrzebowej. Z różnych względów obecność podczas takich wydarzeń może być ograniczona, dlatego idealnym rozwiązaniem w...

Usługi pogrzebowe Chorzów – który zakład wybrać?

Usługi pogrzebowe Chorzów – który zakład wybrać?

Ból po stracie bliskiej osoby jest niedopisania. Żal i gniew utrudniają organizację pogrzebu, dlatego warto powierzyć przygotowanie do ostatniej ceremonii zakładowi pogrzebowemu Kocel. Dom pogrzebowy Kocel od lat pomaga mieszkańcom Chorzowa i Świętochłowic w...

Ekshumacja a prawo

Ekshumacja a prawo

Ekshumacja to wydobycie szczątek z aktualnego miejsca pochówku i przeniesienia go do innego grobu. Ekshumacji dokonuje się z kilku powodów. Do niektórych należy śledztwo sądowe, likwidacja cmentarza, jak również potrzeba rodziny, aby szczątki zostały przeniesione na...

Rodzaje pochówków w Polsce

Rodzaje pochówków w Polsce

Wyróżnić można różne rodzaje pochówków zmarłych osób, które mogą być organizowane przez zakład pogrzebowy (np. Animus z Grudziądza). Obecnie w Polsce najpopularniejszą formą pochówku są tradycyjne groby, ale coraz większym zainteresowaniem cieszą się także pochówki w...

Czy warto zlecić fotoreportaż pogrzebowy?

Czy warto zlecić fotoreportaż pogrzebowy?

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu tworzenie fotoreportaży z uroczystości pogrzebowych było codziennością. Wykonywanie fotografii ze zmarłymi można było uznać za tradycję. Obecnie coraz więcej osób decyduje się na zamówienie tego rodzaju pamiątki. Dobry zakład pogrzebowy...

Usługi pogrzebowe – balsamowanie i kosmetyka pośmiertna

Usługi pogrzebowe – balsamowanie i kosmetyka pośmiertna

Współcześnie zakłady pogrzebowe (np. heronpogrzeby.pl z Warszawy) mogą zaoferować klientom dostęp do szerokiej gamy usług. Wśród nich coraz częściej pojawiają się także balsamowanie oraz kosmetyka pośmiertna. Na czym polegają tego rodzaju usługi pogrzebowe?...

Usługi pogrzebowe na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu

Usługi pogrzebowe na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu

Zakład pogrzebowy jest miejscem, które świadczy szeroko pojęte usługi cmentarne oraz pogrzebowe. Zakres działania tego rodzaju zakładów zazwyczaj jest dość szeroki i obejmuje wiele aspektów organizacyjnych. Czym jest zakład pogrzebowy Zakład pogrzebowy w szerokim...

Zakład pogrzebowy Wrocław Osobowice

Zakład pogrzebowy Wrocław Osobowice

Osobowice to największy wrocławski cmentarz założony w 1867 roku. Dokonując pochówku z trumną, jak i z urną na cmentarzu Osobowickim każdorazowo należy udać się do zarządu cmentarza celem przedstawienia uprawnień na dochowanie do istniejącego już grobu. Często w tej i...

Zakład pogrzebowy Roch&Abel z Wrocławia informuje

Zakład pogrzebowy Roch&Abel z Wrocławia informuje

Kilkukrotnie już zwracaliśmy uwagę czytelników na pomoc, jaką lokalnym społecznością niosą przedsiębiorcy z branży funeralnej. Czasem zapominamy jednak, jak ważne są z pozoru błahe sprawy i przekazanie istotnych dla mieszkańców informacji. Zakład pogrzebowy...

Lublin – wybór zakładu pogrzebowego

Lublin – wybór zakładu pogrzebowego

Każdy z nas czasem musi zmierzyć się z organizacją pochówku bliskiej naszemu sercu osoby. Często bywa tak, że w tych trudnych chwilach, pełnych smutku i żalu trudno jest sprostać wszystkim obowiązkom związanym z godnym pochówkiem zmarłego. Wychodząc naprzeciw...