Ekshumacje

Ekshumacje są w niektórych przypadkach przykrą dla rodziny zmarłego koniecznością, ale jeśli wymagają dokonania tej procedury ważne okoliczności, wykonuje się je zgodnie ze ściśle określonymi przepisami prawa. Wydobycie zwłok z kwatery cmentarnej reguluje rozporządzenie ministra zdrowia, dotyczące przechowywania zwłok i szczątków. W tym akcie prawnym zawarte są wszystkie warunki, które muszą zachować instytucje wykonujące ekshumacje.

Kto i kiedy może zażądać przeprowadzenia ekshumacji zwłok?

Właściwymi organami uprawnionymi do podjęcia decyzji o ekshumacji są funkcjonariusze prokuratur oraz sądy w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa. Przeprowadzenie ekshumacji może także być dokonane na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok lub w przypadku zajęcia cmentarza na inny cel. W takich przypadkach zgodę na procedurę musi wyrazić właściwy inspektor sanitarny.

Ekshumacje są dopuszczalne z reguły w okresie od 16 października do 15 kwietnia, we wczesnych godzinach porannych, ale jeśli zachodzą ważne przesłanki, prokuratura może wydać postanowienie o przeprowadzeniu ekshumacji w innym terminie. Każda procedura wyjęcia zwłok odbywa się pod nadzorem powiatowego inspektora sanitarnego.

Jakie warunki muszą być spełnione podczas wykonywania ekshumacji?

Warunki przeprowadzania ekshumacji są ściśle określone rozporządzeniem w sprawie przechowywania zwłok i szczątków i odbywają się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.

Osoby, które bezpośrednio wykonują czynności wydobywania i zabezpieczania szczątków powinny stosować środki ochrony osobistej, takie jak rękawice, maski oraz stosowną odzież ochronną. Jeśli chodzi o osoby uczestniczące w ekshumacji, a nie biorące bezpośredniego udziału w pracach, powinny one stosować środki ostrożności określone przez nadzorującego inspektora sanitarnego.

Specjalne zarządzenie dotyczy sposobu składowania oraz zabezpieczania ziemi wydobywanej z grobu. Tę ziemię umieszcza się na specjalnie przystosowanej, nieprzepuszczalnej macie, która ma za zadanie zabezpieczyć ją przed wilgocią. Mata powinna być mocna i wytrzymała.

Na jakich zasadach odbywają się ekshumacje?

Wszystkie ekshumacje są prowadzone zgodnie ze ściśle określonymi zasadami, które decydują o sposobie postępowania w konkretnych przypadkach.

Jeśli od momentu pochowania ciała nie upłynęło jeszcze 20 lat, pochowaną osobę wydobywa się w grobu wraz z trumną, którą umieszcza się w szczelnej skrzyni wewnątrz obitej blachą. Natomiast, jeżeli ekshumacja dotyczy osoby pochowanej więcej niż 20 lat wstecz, wydobyte szczątki wraz z resztkami trumny zostają umieszczone w zwykłej nowej trumnie.

Ponowny pogrzeb odbywa się poprzez niezwłoczne wydobycie trumny ze skrzyni i umieszczenie jej w grobie oraz zasypanie ziemią pochodzącą z tego grobu.

ekshumacje

Wszystkich Świętych 2024r.

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

ekshumacja

Nowości na blogu

Na czym polega ekshumacja zwłok?

Na czym polega ekshumacja zwłok?

Niemal każdy profesjonalny zakład pogrzebowy oferuje ekshumację zwłok. Nie każdy wie, jak wygląda wspomniana usługa. To nic innego, jak wydobycie zwłok, czy też szczątków w celu przeniesienia ich w inne miejsce. Niekiedy ciało zmarłego jest wykorzystywane do badań...

Pogrzeby w Krakowie

Pogrzeby w Krakowie

Śmierć bliskiej osoby zawsze jest powodem stresu. Rodzina zmarłego często potrzebuje dużo wsparcia i empatii ze strony osób, z którymi kontaktuje się bezpośrednio po stracie. Niezwykłe znaczenie ma zatem fachowa i doświadczona obsługa w wybranym zakładzie pogrzebowym,...

Jak znaleźć dobry zakład pogrzebowy w Katowicach?

Jak znaleźć dobry zakład pogrzebowy w Katowicach?

Katowice to miasto, gdzie funkcjonuje wiele przedsiębiorstw pogrzebowych. Z tego względu musimy z dozą ostrożności podejmować decyzję o nawiązaniu współpracy. Przede wszystkim należy dokładnie przeanalizować dostępne oferty. Pomocne mogą okazać się również opinie...

Pogrzeby w Warszawie – jakie przedsiębiorstwo wybrać?

Pogrzeby w Warszawie – jakie przedsiębiorstwo wybrać?

Z pewnością każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że śmierć w końcu dotknie każdego. Koniec naszego ziemskiego życia jest wręcz nieunikniony, nie będziemy tu żyć wiecznie, tak samo jak nasi bliscy czy też znajomi. W codziennym pędzie bardzo często o tym zapominamy,...

Wymagający transport zwłok z Niemiec

Wymagający transport zwłok z Niemiec

Z pewnością każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że nie będziemy żyć wiecznie. Nasze ziemskie życie kiedyś się skończy, być może będziemy bardziej świadomi nadchodzącej śmierci, a czasem przyjdzie po nas zupełnie niespodziewanie. Sami jednak nie będziemy mogli tego...

Usługi Pogrzebowe Warszawa – cena i opinie

Usługi Pogrzebowe Warszawa – cena i opinie

Czy wśród firm świadczących usługi pogrzebowe w Warszawie cena usług idzie w parze z ich jakością? Postaramy się ze względu na liczne zapytania internatów odpowiedzieć na to pytanie. Posłużymy się przykładem jednej z najlepszych firm świadczących usługi pogrzebowe w...