Zakład pogrzebowy jest miejscem, które świadczy szeroko pojęte usługi cmentarne oraz pogrzebowe. Zakres działania tego rodzaju zakładów zazwyczaj jest dość szeroki i obejmuje wiele aspektów organizacyjnych.

Czym jest zakład pogrzebowy

Zakład pogrzebowy w szerokim znaczeniu jest to zakład, który organizuje pogrzeby, a także zajmuje się całokształtem spraw związanych z pogrzebem danej osoby. W zakres jego działania wchodzą zarówno usługi cmentarne, pogrzebowe, jak i kremacje. Usługi cmentarne obejmują przede wszystkim szereg czynności, które wykonywane są na cmentarzach komunalnych i są związane z organizacją pogrzebu lub opieką nad grobami. Wśród usług cmentarnych można w szczególności wyróżnić usługi grabarskie oraz porządkowe, prace remontowe oraz konserwacyjne, a także przeprowadzanie ekshumacji. Natomiast usługi pogrzebowe obejmują szereg czynności, które są związane z organizacją pogrzebu. Wśród nich można wymienić między innymi transport ciała, przygotowanie ciała do pochówku. W zakres usług pogrzebowych wchodzi także zorganizowanie przebiegu uroczystości pogrzebowych. Na życzenie klienta zakład pogrzebowy może także podjąć się zorganizowania pochówku w formie kremacji.

Pogrzeby w Kaliszu

Pogrzeby w Kaliszu najczęściej odbywają się na Cmentarzu Komunalnym. Cmentarz Komunalny w Kaliszu znajduje się przy ulicy Poznańskiej 183-185. Cmentarz ten posiada takie elementy przestrzenne jak aktywna część grzebalna, część administracyjno-gospodarcza, a także część ogólna i przedwejściowa. Z całą pewnością można określić ten cmentarz jako cmentarz główny w Kaliszu, na którym odbywa się najwięcej pogrzebów. Organizacja uroczystości pogrzebowych na tym cmentarzu podobna jest do organizacji na innych cmentarzach. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej. Na stronie tej można znaleźć szereg informacji związanych ze wszystkimi aspektami organizacji pochówku zmarłej osoby, a także zapoznać się z oferowanymi usługami.