Zakład pogrzebowy jest miejscem, które świadczy szeroko pojęte usługi cmentarne oraz pogrzebowe. Zakres działania tego rodzaju zakładów zazwyczaj jest dość szeroki i obejmuje wiele aspektów organizacyjnych.

Czym jest zakład pogrzebowy

Zakład pogrzebowy w szerokim znaczeniu jest to zakład, który organizuje pogrzeby, a także zajmuje się całokształtem spraw związanych z pogrzebem danej osoby. W zakres jego działania wchodzą zarówno usługi cmentarne, pogrzebowe, jak i kremacje. Usługi cmentarne obejmują przede wszystkim szereg czynności, które wykonywane są na cmentarzach komunalnych i są związane z organizacją pogrzebu lub opieką nad grobami. Wśród usług cmentarnych można w szczególności wyróżnić usługi grabarskie oraz porządkowe, prace remontowe oraz konserwacyjne, a także przeprowadzanie ekshumacji. Natomiast usługi pogrzebowe obejmują szereg czynności, które są związane z organizacją pogrzebu. Wśród nich można wymienić między innymi transport ciała, przygotowanie ciała do pochówku. W zakres usług pogrzebowych wchodzi także zorganizowanie przebiegu uroczystości pogrzebowych. Na życzenie klienta zakład pogrzebowy może także podjąć się zorganizowania pochówku w formie kremacji.

Pogrzeby w Kaliszu

Pogrzeby w Kaliszu najczęściej odbywają się na Cmentarzu Komunalnym. Cmentarz Komunalny w Kaliszu znajduje się przy ulicy Poznańskiej 183-185. Cmentarz ten posiada takie elementy przestrzenne jak aktywna część grzebalna, część administracyjno-gospodarcza, a także część ogólna i przedwejściowa. Z całą pewnością można określić ten cmentarz jako cmentarz główny w Kaliszu, na którym odbywa się najwięcej pogrzebów. Organizacja uroczystości pogrzebowych na tym cmentarzu podobna jest do organizacji na innych cmentarzach. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej pod adresem http://pogrzebycmentarzkomunalny.pl/. Na stronie tej można znaleźć szereg informacji związanych ze wszystkimi aspektami organizacji pochówku zmarłej osoby, a także zapoznać się z oferowanymi usługami.