Ekshumacje

Ekshumacje są w niektórych przypadkach przykrą dla rodziny zmarłego koniecznością, ale jeśli wymagają dokonania tej procedury ważne okoliczności, wykonuje się je zgodnie ze ściśle określonymi przepisami prawa. Wydobycie zwłok z kwatery cmentarnej reguluje rozporządzenie ministra zdrowia, dotyczące przechowywania zwłok i szczątków. W tym akcie prawnym zawarte są wszystkie warunki, które muszą zachować instytucje wykonujące ekshumacje.

Kto i kiedy może zażądać przeprowadzenia ekshumacji zwłok?

Właściwymi organami uprawnionymi do podjęcia decyzji o ekshumacji są funkcjonariusze prokuratur oraz sądy w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa. Przeprowadzenie ekshumacji może także być dokonane na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok lub w przypadku zajęcia cmentarza na inny cel. W takich przypadkach zgodę na procedurę musi wyrazić właściwy inspektor sanitarny.

Ekshumacje są dopuszczalne z reguły w okresie od 16 października do 15 kwietnia, we wczesnych godzinach porannych, ale jeśli zachodzą ważne przesłanki, prokuratura może wydać postanowienie o przeprowadzeniu ekshumacji w innym terminie. Każda procedura wyjęcia zwłok odbywa się pod nadzorem powiatowego inspektora sanitarnego.

Jakie warunki muszą być spełnione podczas wykonywania ekshumacji?

Warunki przeprowadzania ekshumacji są ściśle określone rozporządzeniem w sprawie przechowywania zwłok i szczątków i odbywają się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.

Osoby, które bezpośrednio wykonują czynności wydobywania i zabezpieczania szczątków powinny stosować środki ochrony osobistej, takie jak rękawice, maski oraz stosowną odzież ochronną. Jeśli chodzi o osoby uczestniczące w ekshumacji, a nie biorące bezpośredniego udziału w pracach, powinny one stosować środki ostrożności określone przez nadzorującego inspektora sanitarnego.

Specjalne zarządzenie dotyczy sposobu składowania oraz zabezpieczania ziemi wydobywanej z grobu. Tę ziemię umieszcza się na specjalnie przystosowanej, nieprzepuszczalnej macie, która ma za zadanie zabezpieczyć ją przed wilgocią. Mata powinna być mocna i wytrzymała.

Na jakich zasadach odbywają się ekshumacje?

Wszystkie ekshumacje są prowadzone zgodnie ze ściśle określonymi zasadami, które decydują o sposobie postępowania w konkretnych przypadkach.

Jeśli od momentu pochowania ciała nie upłynęło jeszcze 20 lat, pochowaną osobę wydobywa się w grobu wraz z trumną, którą umieszcza się w szczelnej skrzyni wewnątrz obitej blachą. Natomiast, jeżeli ekshumacja dotyczy osoby pochowanej więcej niż 20 lat wstecz, wydobyte szczątki wraz z resztkami trumny zostają umieszczone w zwykłej nowej trumnie.

Ponowny pogrzeb odbywa się poprzez niezwłoczne wydobycie trumny ze skrzyni i umieszczenie jej w grobie oraz zasypanie ziemią pochodzącą z tego grobu.

ekshumacje

Wszystkich Świętych 2024r.

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

ekshumacja

Nowości na blogu

Usługi pogrzebowe z Olsztyna – proces ekshumacji zwłok

Usługi pogrzebowe z Olsztyna – proces ekshumacji zwłok

Ekshumacja zwłok, to temat, który niewątpliwie wzbudza szereg wielu emocji. Dla zakładu pogrzebowego Arka z Olsztyna jest to część pracy, która wymaga nie tylko profesjonalizmu, ale także empatii i szacunku dla rodzin zmarłych. To proces wydobywania zwłok z grobu,...

Profesjonalne Usługi Pogrzebowe w Warszawie

Profesjonalne Usługi Pogrzebowe w Warszawie

Zakład pogrzebowy Cerber, ceniony dostawca usług pogrzebowych z lokalizacjami na warszawskiej Woli i Włochach. Cerber oferuje pełen zakres usług zarówno wyznaniowych, jak i świeckich, z profesjonalnym mistrzem ceremonii pogrzebowej. Lokalizacja zakładów usług...

Ekshumacje w Olsztynie, jaką wybrać firmę?

Ekshumacje w Olsztynie, jaką wybrać firmę?

Zakład pogrzebowy Arka z Olsztyna to renomowana firma specjalizująca się w organizacji pogrzebów i świadczeniu usług pogrzebowych na najwyższym poziomie. Jako doświadczony partner w trudnych momentach, zakład Arka oferuje kompleksowe wsparcie dla rodzin i bliskich...

Ekshumacje Oleśnica

Ekshumacje Oleśnica

Nowoczesne rozwiązania technologiczne mają duże znaczenie w dzisiejszych czasach, również w branży pogrzebowej. Inwestycja w nowoczesny sprzęt umożliwia szybsze i bardziej efektywne wykonywanie prac, co z kolei przekłada się na oszczędność czasu i kosztów. W przypadku...

Komu zlecić ekshumację zwłok w Zgierzu?

Komu zlecić ekshumację zwłok w Zgierzu?

Choć zakłady pogrzebowe najczęściej trudzą się pochówkiem zmarłych, to w większości przypadków nie jest to jedyna oferowana przez nie usługa. Nierzadko zachodzi bowiem konieczność ekshumacji zwłok, która musi zostać wykonana przez profesjonalistów. Dotyczy to tak samo...

Zakład Pogrzebowy w Chorzowie – pozwól sobie pomóc 

Zakład Pogrzebowy w Chorzowie – pozwól sobie pomóc 

Usługi pogrzebowe mogą wydawać się kwestią nieistotną w porównaniu do bólu i żalu, jaki przechodzą osoby w żałobie. Jednak to właśnie od ich wykonania zależy, jak będzie wyglądać ostatnie pożegnanie. Jeśli pogrzeb zostanie zorganizowany godnie i z szacunkiem to...

Usługi pogrzebowe Tarnobrzeg – jak wybrać firmę pogrzebową?

Usługi pogrzebowe Tarnobrzeg – jak wybrać firmę pogrzebową?

Śmierć bliskiej osoby przychodzi zazwyczaj niespodziewanie. Jest to okres bardzo ciężki i trudny. A przecież jest tyle spraw do załatwienia. Ciężko jest się skupić na czymkolwiek. Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, to wybór firmy pogrzebowej. Która firma oferuje...

Organizacja pogrzebu Warszawa Bielany

Organizacja pogrzebu Warszawa Bielany

Warszawa Bielany to duża dzielnica Stolicy, w której licznie rozwijają się firmy pogrzebowe. Organizacja pogrzebu jest zadaniem, które warto powierzyć doświadczonemu zakładowi pogrzebowemu, który oferuje szeroką ofertę usług pogrzebowych. Zakład Pogrzebowy Heron...

Organizacja pogrzebu Sochaczew

Organizacja pogrzebu Sochaczew

Śmierć najbliższych osób jest bardzo trudnym wydarzeniem dla każdej osoby. Niestety, chociaż śmierć jest czymś pewnym, nie można się na nią nigdy w pełni przygotować. Każde pożegnanie jest trudne, ale jeśli ktoś odchodzi nagle i niespodziewanie, w rodzinie może rodzić...