Śmierć najbliższych osób jest bardzo trudnym wydarzeniem dla każdej osoby. Niestety, chociaż śmierć jest czymś pewnym, nie można się na nią nigdy w pełni przygotować. Każde pożegnanie jest trudne, ale jeśli ktoś odchodzi nagle i niespodziewanie, w rodzinie może rodzić się jeszcze większy żal i niezrozumienie. W końcu nie tylko przez choroby ludzie odchodzą na drugą stronę. To sprawia, że z dnia na dzień musimy nauczyć się żyć w nowej rzeczywistości.

Najważniejsze formalności pogrzebowe

Przed przetransportowaniem ciała do chłodni należy wyrobić kartę zgonu. Z tym dokumentem pracownicy zakładu pogrzebowego Haron Rembiejewscy mogą przetransportować ciało do chłodni. Następnie rodzina musi wyrobić akt zgonu w USC. Na życzenie klienta, to zadanie może wykonać pracownik zakładu pogrzebowego. Dopiero z tym dokumentem będzie można formalnie rozpocząć organizację pogrzebu.

Następnie należy udać się do zakładu pogrzebowego celem ustalenia wszelkich szczegółów. Zakład pogrzebowy Haron ustali z rodziną dzień pogrzebu, kwaterę oraz formę pochówku. Pracownicy pomogą również w wyborze odpowiednich akcesoriów funeralnych i zorganizują pogrzeb zgodnie z oczekiwaniami rodziny Osoby Zmarłej. Celem pracowników zakładu pogrzebowego jest organizacja godnych pogrzebów o indywidualnym charakterze. Personelowi zakładu Haron zależy na tym, aby każda uroczystość pogrzebowa była jak najbardziej spersonalizowana.

Jak zorganizować pogrzeb?

Pogrzeb jest uhonorowaniem życia drugiego człowieka. Dlatego tak ważne jest, aby ceremonia odbyła się w zgodzie ze światopoglądem Zmarłego, nawet jeśli rodzina miała odmienne poglądy. Dobrze jest rozmawiać ze sobą i jasno określić to, czego oczekujemy. Aby po naszym odejściu rodzina nie czuła bezradności. Niezależnie jednak od formy pogrzebu. Zakład pogrzebowy Haron Rembiejewscy zawsze zorganizuje pogrzeb godny i pełen szacunku. Więcej o zakładzie pogrzebowym i świadczonych usługach można przeczytać na stronie internetowej zakładu pogrzebowego: https://haron-rembiejewscy.pl/