Niemal każdy profesjonalny zakład pogrzebowy oferuje ekshumację zwłok. Nie każdy wie, jak wygląda wspomniana usługa. To nic innego, jak wydobycie zwłok, czy też szczątków w celu przeniesienia ich w inne miejsce. Niekiedy ciało zmarłego jest wykorzystywane do badań lekarsko-sądowych. Oczywiście przyczyna otworzenia grobowca i trumny musi być uzasadniona oraz zaakceptowana przez odpowiednie instytucje.

Wniosek o ekshumację

Kompleksowe usługi pogrzebowe to spore wsparcie dla tych, którzy potrzebują pomocy w załatwieniu formalności związanych z ekshumacją. Należy pamiętać, że niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Może to zrobić osoba upoważniona do pochowania zwłok. Oczywiście o ekshumację może również wnioskować prokurator, czy też sąd, jednak są to dość rzadkie przypadki.

Otworzenie trumny oraz przeniesienie ciała lub szczątków możliwe jest dopiero po uzyskaniu zgody właściwego inspektora sanitarnego. Trzeba zaznaczyć, że ekshumacja może zostać przeprowadzona wyłącznie w określonym terminie (od 16 października do 15 kwietnia). Nie bez znaczenia jest również pora dnia, gdyż zgodnie z obowiązującymi normami usługa może zostać zrealizowana wyłącznie w godzinach porannych.

Niezbędne dokumenty

Ekshumację często planują Ci, którzy budują rodzinny grobowiec. Oczywiście każdy przypadek jest inny, a powodów do przeniesienia zwłok może być wiele. Do stacji sanitarno-epidemiologicznej trzeba dostarczyć m.in. zaakceptowany wniosek, odpis aktu zgonu, zgodę od zarządcy cmentarza.

Oprócz tego ważne jest oświadczenie przedsiębiorstwa pogrzebowego, które będzie przeprowadzać ekshumację. Nie zapominajmy, że tego rodzaju usługi mogą być świadczone wyłącznie przez firmy posiadające uprawnienia. Priorytetem jest to, aby procedura przebiegła w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Samodzielne przeniesienie trumny jest poważnym naruszeniem prawa.