Ekshumacje

Ekshumacje są w niektórych przypadkach przykrą dla rodziny zmarłego koniecznością, ale jeśli wymagają dokonania tej procedury ważne okoliczności, wykonuje się je zgodnie ze ściśle określonymi przepisami prawa. Wydobycie zwłok z kwatery cmentarnej reguluje rozporządzenie ministra zdrowia, dotyczące przechowywania zwłok i szczątków. W tym akcie prawnym zawarte są wszystkie warunki, które muszą zachować instytucje wykonujące ekshumacje.

Kto i kiedy może zażądać przeprowadzenia ekshumacji zwłok?

Właściwymi organami uprawnionymi do podjęcia decyzji o ekshumacji są funkcjonariusze prokuratur oraz sądy w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa. Przeprowadzenie ekshumacji może także być dokonane na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok lub w przypadku zajęcia cmentarza na inny cel. W takich przypadkach zgodę na procedurę musi wyrazić właściwy inspektor sanitarny.

Ekshumacje są dopuszczalne z reguły w okresie od 16 października do 15 kwietnia, we wczesnych godzinach porannych, ale jeśli zachodzą ważne przesłanki, prokuratura może wydać postanowienie o przeprowadzeniu ekshumacji w innym terminie. Każda procedura wyjęcia zwłok odbywa się pod nadzorem powiatowego inspektora sanitarnego.

Jakie warunki muszą być spełnione podczas wykonywania ekshumacji?

Warunki przeprowadzania ekshumacji są ściśle określone rozporządzeniem w sprawie przechowywania zwłok i szczątków i odbywają się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.

Osoby, które bezpośrednio wykonują czynności wydobywania i zabezpieczania szczątków powinny stosować środki ochrony osobistej, takie jak rękawice, maski oraz stosowną odzież ochronną. Jeśli chodzi o osoby uczestniczące w ekshumacji, a nie biorące bezpośredniego udziału w pracach, powinny one stosować środki ostrożności określone przez nadzorującego inspektora sanitarnego.

Specjalne zarządzenie dotyczy sposobu składowania oraz zabezpieczania ziemi wydobywanej z grobu. Tę ziemię umieszcza się na specjalnie przystosowanej, nieprzepuszczalnej macie, która ma za zadanie zabezpieczyć ją przed wilgocią. Mata powinna być mocna i wytrzymała.

Na jakich zasadach odbywają się ekshumacje?

Wszystkie ekshumacje są prowadzone zgodnie ze ściśle określonymi zasadami, które decydują o sposobie postępowania w konkretnych przypadkach.

Jeśli od momentu pochowania ciała nie upłynęło jeszcze 20 lat, pochowaną osobę wydobywa się w grobu wraz z trumną, którą umieszcza się w szczelnej skrzyni wewnątrz obitej blachą. Natomiast, jeżeli ekshumacja dotyczy osoby pochowanej więcej niż 20 lat wstecz, wydobyte szczątki wraz z resztkami trumny zostają umieszczone w zwykłej nowej trumnie.

Ponowny pogrzeb odbywa się poprzez niezwłoczne wydobycie trumny ze skrzyni i umieszczenie jej w grobie oraz zasypanie ziemią pochodzącą z tego grobu.

ekshumacje

Wszystkich Świętych

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

ekshumacja

Nowości na blogu

Jak znaleźć dobry zakład pogrzebowy w Katowicach?

Jak znaleźć dobry zakład pogrzebowy w Katowicach?

Katowice to miasto, gdzie funkcjonuje wiele przedsiębiorstw pogrzebowych. Z tego względu musimy z dozą ostrożności podejmować decyzję o nawiązaniu współpracy. Przede wszystkim należy dokładnie przeanalizować dostępne oferty. Pomocne mogą okazać się również opinie...

Pogrzeby w Warszawie – jakie przedsiębiorstwo wybrać?

Pogrzeby w Warszawie – jakie przedsiębiorstwo wybrać?

Z pewnością każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że śmierć w końcu dotknie każdego. Koniec naszego ziemskiego życia jest wręcz nieunikniony, nie będziemy tu żyć wiecznie, tak samo jak nasi bliscy czy też znajomi. W codziennym pędzie bardzo często o tym zapominamy,...

Wymagający transport zwłok z Niemiec

Wymagający transport zwłok z Niemiec

Z pewnością każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że nie będziemy żyć wiecznie. Nasze ziemskie życie kiedyś się skończy, być może będziemy bardziej świadomi nadchodzącej śmierci, a czasem przyjdzie po nas zupełnie niespodziewanie. Sami jednak nie będziemy mogli tego...

Usługi Pogrzebowe Warszawa – cena i opinie

Usługi Pogrzebowe Warszawa – cena i opinie

Czy wśród firm świadczących usługi pogrzebowe w Warszawie cena usług idzie w parze z ich jakością? Postaramy się ze względu na liczne zapytania internatów odpowiedzieć na to pytanie. Posłużymy się przykładem jednej z najlepszych firm świadczących usługi pogrzebowe w...